Bel ons: 0031-(0) 884421149

Real Estate Upprisal

 

Regels voor 1 januari 2014

Wat is de salderingsgrens?

U mag tot 5000 kWh terug geleverde elektriciteit van uw eigen verbruik aftrekken.

Hebt u meer verbruikt dan u via uw aansluiting teruglevert? Zie voorbeeld 1 en 2

Dan brengt het energiebedrijf het energieverbruik wat overblijft bij u in rekening. Alleen over dit resterende verbruik wordt het leveringstarief en energiebelasting in rekening gebracht. Hieronder vindt u twee voorbeelden over deze situatie:

Voorbeeld 1

U levert met uw zonnepanelen 2000 kWh per jaar terug aan het net. En uw eigen verbruik is 2500 kWh.

Dan wordt tot 2000 kWh gesaldeerd. En het energiebedrijf brengt 500 kWh bij u in rekening. Over deze 500 kWh betaalt u het leveringstarief van het energiebedrijf en energiebelasting.

Voorbeeld 2

U levert met uw zonnepanelen 6000 kWh terug aan het net. En uw eigen verbruik is 6500 kWh.

Dan wordt voor het leveringstarief tot 5000 kWh gesaldeerd. Hier betaalt u geen kosten over. U betaalt het leveringstarief over de resterende 1500 kWh die door het energiebedrijf geleverd wordt. En u krijgt over de 1000 kWh terug geleverde elektriciteit die niet wordt gesaldeerd een terugleververgoeding. Voor de energiebelasting wordt 6000 kWh gesaldeerd. U betaalt dus energiebelasting over 500 kWh.

Levert u meer terug dan u verbruikt, maar niet meer dan 5000 kWh? Zie voorbeeld 3

U kunt de terug geleverde elektriciteit over uw hele verbruik salderen. U krijgt voor wat overblijft van de teruggeleverde elektriciteit een terugleververgoeding. Negatieve saldering is niet mogelijk.

Voorbeeld 3

U levert met uw zonnepanelen 4000 kWh terug aan het net. En uw eigen verbruik is 3500 kWh.

Dan wordt tot 3500 kWh gesaldeerd. Hierdoor hoeft u voor de eventuele leveringen van het energiebedrijf geen leveringstarief en geen energiebelasting te betalen. Over de laatste 500 kWh krijgt u van het energiebedrijf een terugleververgoeding. De energiebelasting speelt bij deze 500 kWh geen rol.

Levert u meer terug dan 5000 kWh, maar niet meer dan u verbruikt? Zie voorbeeld 4

Dan verrekent het energiebedrijf de eerste 5000 kWh opgewekte elektriciteit met uw energieverbruik. Dat is verplicht. Voor de overige terug geleverde elektriciteit krijgt u een terugleververgoeding. Dat is een bedrag dat u per kWh terug geleverde elektriciteit krijgt van het energiebedrijf. Voor de energiebelasting is saldering mogelijk voor uw hele verbruik.

Voorbeeld 4

U levert met uw zonnepanelen 8000 kWh terug aan het net. En uw eigen verbruik is 6000 kWh.

Dan wordt voor het leveringstarief tot 5000 kWh gesaldeerd. Hier betaalt u geen kosten over. U betaalt het leveringstarief over de resterende 1000 kWh die door het energiebedrijf geleverd wordt. En u krijgt over de resterende 3000 kWh terug geleverde elektriciteit die niet wordt gesaldeerd een terugleververgoeding. Over het eigen verbruik van 6000 kWh wordt geen energiebelasting geheven.

Regels vanaf 1 januari 2014

Wat is de salderingsgrens?

De salderingsgrens is voor iedereen anders. Het is de hoeveelheid energie die u van het energiebedrijf geleverd hebt gekregen. In de rekensom voor salderen geldt deze hoeveelheid energie als grens. U kunt dus nooit meer salderen dan de hoeveelheid energie die u geleverd hebt gekregen. Hoe hoog uw salderingsgrens is vindt u terug op uw energierekening.

Voorbeeld 1

Uw energiebedrijf levert u 3500 kWh. Uw zonnepanelen leveren 2000 kWh op. Daarvan gebruikt u zelf 1000 kWh. U levert dan 1000 kWh terug aan het openbare net. De salderingsgrens is de geleverde energie van het energiebedrijf. In dit voorbeeld 3500 kWh. Van de 3500 kWh wordt de door u terug geleverde energie 1000kWh afgetrokken. U moet nog voor 2500kWh betalen.

Levert u meer terug dan uw energiebedrijf levert?

Dan krijgt u een terugleververgoeding. Na het salderen blijft er nog een hoeveelheid energie over. Het energiebedrijf geeft u hiervoor een terugleververgoeding. Uw energiebedrijf bepaalt zelf de hoogte van de terugleververgoeding.

Voorbeeld 2

Uw energiebedrijf levert u 500 kWh. Uw zonnepanelen leveren 2200 kWh op. Daarvan gebruikt u zelf 1000 kWh. U levert dan 1200 kWh terug aan het openbare net.

De salderingsgrens is de geleverde energie van het energiebedrijf. In dit voorbeeld 500 kWh. Van de 500 kWh zou de door u terug geleverde energie van 1200kWh afgetrokken moeten worden. Maar omdat er een salderingsgrens is van 500 kWh, wordt er maar tot 500 kWh afgetrokken. Voor de 700kWh die over blijft ontvangt u een terugleververgoeding.