Bel ons: 0031-(0) 884421149

 

Real Estate Upprisal

Maak kennis met het Zuid-Hollands Landschap

In elke provincie is een organisatie actief die zich richt op aankoop, Missie en visie ontwikkeling en beheer van lokale natuurgebieden. In Zuid-Holland is dat de Stichting Het Zuid-Hollands Landschap. Wij stellen natuur en waardevol landschap veilig, bieden er recreatiemogelijkheden en zorgen voor het behoud van monumenten op onze terreinen. Dat doen we al sinds 1934! Voorlichting, educatie en fondsenwerving behoren ook tot onze taken.

Wilt nu een afspraak maken met één van onze adviseurs? klik hier of bel voor een afspraak.

Missie : Waar gaan we voor

De Stichting Het Zuid-Hollands Landschap streeft naar duurzaam, kwalitatief evenwicht tussen mens en natuur, door voor beide rust en ruimte te creëren. Om dit te bereiken, stelt de stichting natuur en (cultuur)landschap veilig, versterkt het, koopt en beheert natuurterreinen binnen de provinciegrenzen en zorgt voor voorlichting en belangenbehartiging ten behoeve van natuur en landschap.

Onze visie op de Toekomst

De strijd om ruimte gaat in de toekomst ongetwijfeld onverminderd voort. In ons hectische leven blijft óók behoefte bestaan aan ontspanning, rust en een gezond lokaal leefklimaat. In die behoeften kunnen wij voorzien. Onze terreinen maken nu al deel uit van de groene longen van de provincie Zuid-Holland. Wij zien bovendien mogelijkheden voor meer natuur, meer beschermers en meer variatie in planten- en dierenpopulaties. We realiseren natuur dichtbij huis, waaraan een steeds grotere behoefte is. En we zijn klaar voor nieuwe opgaven op het gebied van klimaat en ruimte. Zó willen we in de wereld van morgen staan. Onze missie, kernwaarden en ambities helpen ons daarbij.

Dit doen wij

 • Natuurbeheer

  Eén van onze belangrijkste taken is het beheren van onze terreinen. Ongeveer de helft van onze medewerkers is hier dagelijks mee bezig.

 • Cultuurhistorie

  Natuur, landschap en cultureel erfgoed liggen in elkaars verlengde. Daarom beschermen wij ook landgoederen en waardevolle gebouwen.

 • Educatie & beleving

  De boswachter in de klas, vogelhuisjes timmeren en uilenballen pluizen… Wij willen ieder kind in Zuid-Holland de natuur laten beleven.

 • Evenementen

  Om te laten zien wat wij doen en in contact te komen met mensen, organiseren we regelmatig evenementen. U kunt rekenen op een leuk & gevarieerd programma.